Wyzwaniem przed którym stoją biotechnolodzy jest opracowanie i zastosowanie metody umożliwiające oddzielenie wosków i substancji białkowych stanowiących nieaktywny biologicznie balast od bioaktywnych flawonoidów i substancji stymulujących. Ponadto wskazane jest, aby ekstrakt propolisu uzyskany metodami biochemicznymi wykazywał zwiększoną aktywność biologiczną w stosunku do substancji wyjściowej przy braku jego podstawowej wady – reakcji alergicznej. Wytworzenie alkoholowego lub wodno-etanolowego ekstraktu bioaktywnych składników z naturalnego propolisu jest zasadniczym elementem na którym oparta jest nasza technologia wytwarzania innowacyjnego produktu – wysoceskoncentrowanego ekstraktu propolisowego. Równocześnie bazując na tym półprodukcie jesteśmy w stanie wytworzyć na jego bazie szereg preparatów których wspólnym mianownikiem jest ponadprzeciętna aktywność biologiczna w porównaniu z preparatami obecnymi już na rynku.

JAK POZYSKUJEMY SUROWIEC ?

Surowiec do produkcji ekstraktów propolisowych jest głównym filarem warunkującym otrzymanie preparatu o wymaganych własnościach fizykochemicznych i biologicznych. Z tego względu selekcja miejsc jego pozyskania jest kluczowa.

Surowiec musi pochodzić z:

  • miejsc nie skażonych środkami ochrony roślin, a więc spoza przemysłowych plantacji roślin zapylanych przez pszczoły;
  • terenów nie skażonych metalami ciężkimi i poprzemysłowych;
  • obszarów gdzie nie jest prowadzona intensywna gospodarka rolna.

Dotychczasowe doświadczenia w zakresie pozyskania surowca wskazują jedynie kilka miejsc na obszarze Polski z których materiał może być pozyskany z minimalnym ryzykiem jego skażenia środkami ochrony roślin oraz metalami ciężkimi. Uzyskany surowiec pochodzący z obszarów czystych ekologicznie, pozyskany z ula przez producentów, jest w pierwszym etapie przechowywany przez nich w pojemnikach PE w temperaturze poniżej 12 stopni C. Procedura ta ma na celu ograniczenie strat w rozkładzie związków aktywnych biologicznie a które zachodzą podczas kontaktu surowego propolisu z parą wodną i tlenem. Należy przy tym zauważyć iż możliwości pozyskania propolisu z uli są bardzo ograniczone. Zależnie od wielkości pszczelej rodziny oraz ula, produkcja propolisu przez pszczoły ogranicza się do maksymalnie 200 g surowca na ul. Z tego powodu konieczne jest rozwiniecie sieci dostawców surowca do produkcji, nawet powyżej 3000 uli. Zabezpieczy to płynność dostaw surowca do produkcji i ograniczy czas jego przechowywania w magazynie. Pozyskany surowiec przechowywany u producenta, zostaje w pierwszej kolejności opisany pod kątem daty i godziny pozyskania oraz oznaczony indywidualnym kodem producenta. Materiał zostaje umieszczony w pojemnikach PE z uwagi na obojętny chemicznie charakter tego polimeru. W takiej formie oczekuje na transport do magazynu firmy Decont.

JAKI PROCES TECHNOLOGICZNY STOSUJEMY ?

W laboratoriach Decont, surowiec jest obrabiany metodami fizycznymi. W przeciwieństwie do innych producentów ekstraktów propolisowych, nasz produkt przetwarzany jest metodą niskotemperaturową. Metoda ta jest bardziej pracochłonna, ale jej niepodważalną zaletą jest zachowanie unikalnych związków aktywnych biologicznie, które ulegają rozkładowi w temperaturach już powyżej 50 stopni C. Tym samym końcowy produkt wykazuje skokową poprawę parametrów biologicznych oraz biochemicznych zwłaszcza w zakresie prozdrowotnym.

W CZYM TKWI NASZ SEKRET ?

Czysty biochemicznie i chemicznie surowiec, unikalna, niskotemperaturowa metoda oczyszczania i obróbki, restrykcyjne przestrzeganie reżimu technologicznego – to klucz do uzyskania ponadprzeciętnej jakości produktu o unikalnych właściwościach biologicznych.